دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه درباره زندانیان سیاسی، با اشاره به وضعیت کیوان صمیمی بهبهانی خواستار بررسی پرونده وی با حضور هیات منصفه و به صورت علنی شد.به گزارش ایسنا، الیاس حضرتی در این نامه خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای آورده است: جناب محسنی اژه‌ای اخیرا در مسیر ایجاد تحول و تعالی در قوه قضاییه با همت شما اقداماتی در حال انجام است که امیدواری به تحقق عدالت را افزون کرده است.وی در این نامه با اشاره به بخشنامه قوه قضاییه درباره «حقوق بازداشت‌شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها» اظهار کرده است: تاکید شما برای فعال کردن محاکم مرتبط با جرایم سیاسی حتی در سطح استان‌ها از جمله این اقدامات است. شاید چندین دهه قبل باید این اقدامات انجام می شد اما ما قدرشناس همه کسانی هستیم که در جهت بهبود اوضاع کشور کاری انجام می دهند و کامیابی آنان در این مسیر آرزوی ماست.دبیر کل حزب اتحاد ملی در پایان این نامه خواستار اصلاح روند تبدیل جرم سیاسی به جرم امنیتی و محاکمه متهمان سیاسی در دادگاه‌های خاص، تجدید رسیدگی به جرایم متهمان سیاسی بر اساس قانون جرم سیاسی، در نظر گرفتن تخفیفات جدی و فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان سیاسی و همچنین برخورداری این زندانیان از امکانات و حقوق‌شان در زندان شد.