مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در پی انتشار برخی ادعا‌ها در فضای مجازی درباره حسین فریدون، سرپرست دایره نظارت بر وز زندانیان اقتصادی و کارکنان دولت، گفت که حسین فریدون در زندان دوران محکومیت خود را سپری می‌کند. به گزارش خبرانلاین  درویش‌وند، درعین‌حال تأکید کرد: این محکوم علیه مانند تمامی زندانیان که از مرخصی قانونی برخوردار هستند، از حق قانونی خود برای پیگیری مسائل پزشکی هم استفاده کرده است.وی افزود: فریدون به ۳۱ میلیارد تومان ضبط اموال و جزای نقدی به همین مبلغ محکوم‌شده است که در آخرین دوره‌ای که به مرخصی اعزام‌شده بود، این مسئله نیز پیگیری و بر اساس حکم دادگاه، مجازات ضبط اموال به صورت کامل محقق شد.درویش وند، اظهار کرد: در همین راستا نیز تاکنون ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از جزای نقدی ۳۱ میلیارد تومانی وی اخذشده است.