رئیس دستگاه قضا با انتقاد از استفاده نابجا از پابند برای زندانیان گفت: در مواردی شاهد بودیم و هستیم که علاوه‌بر دستبند، در جایی که اصلا طرف یک فرد شرور نیست و یک فردی نیست که فرار کند، پابند هم می‌زنند. وقتی طرف شرور و تروریست نیست چرا پابند می‌زنید؟

به گزارش عصر ایران، رئیس دستگاه قضا گفت: ضابط به دستور قاضی و یا احیانا در جرایم مشهود راسا برای دستگیری کسی اقدام می‌کند. حتما لازم است همه افراد را دستبند بزند؟! حتما لازم هست در حضور خانواده اش، زن و بچه اش و همسایه‌ اش و ... بلافاصله تا حکم جلب را نشانش داد،  دست‌هایش را هم بگیرد از پشت دستبند بزند؟! واقعا همه موارد ضرورت ندارد.

رییس قوه قضاییه هم چنین درباره تجمعات کارکنان قوه قضاییه گفت: در مسیر تلاش‌ها برای بهبود وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضایی به هیچ وجه نباید اقدامی صورت گیرد که زمینه‌های سوءاستفاده و شعف دشمنان و بدخواهان را فراهم آورد.

وی ادامه داد: همچنین از سال ۹۹ نیز یک تلاش فوق‌العاده‌ای برای ساماندهی وضعیت استخدامی و بهبود اوضاع معیشتی همکاران فعال در شورا‌های حل اختلاف صورت گرفت که این تلاش‌ها کماکان ادامه دارد.وی افزود: من به یاد ندارم که هیچ موضوع و مسئله‌ای در دستگاه قضایی به اندازه ترمیم پرداختی به همکاران قضایی مورد اهتمام قرار گرفته باشد.

اژه‌ای با تأکید بر اینکه تلاش‌ها برای ترمیم فوق‌العاده‌های پرداختی به کارکنان دستگاه قضایی، کماکان ادامه دارد، گفت: باید این موضوع را نیز موردتوجه قرارداد که دولت و مجلس هم دارای محذوریت‌هایی هستند و بسیاری از طرح‌ها و لوایح در مجلس رد یا تعدیل می‌شوند.