سخنگوی دولت درمورد دیداراسماعیل خان، از رهبران جهادی و احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان  با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در تهران، گفت: ایران در موقعیت‌های مختلف میزبان گروه‌های مختلف افغانستانی بوده است و در این سفر هم جمهوری اسلامی ایران میزبان این گفت‌وگو بوده است.به گزارش ایسنا سعید خطیب‌زادهافزود: گفت‌وگوهای خوبی بین گروه‌های افغانستانی انجام شده است و امیدواریم که نتیجه آن آینده درخشانی برای مردم افغانستان به همراه داشته باشد.وی همچنین در باره وضعیت افغانستان گفت:‌ نگاه جمهوری اسلامی ایران به وضعیت مردم افغانستان یک نگاه شمول‌گرا است، فارغ از منطقه و قومیت آن‌ها. نگاه ما این است که تمام اقوام در داخل جغرافیای افغانستان باید صدا و خواسته‌شان شنیده شود. خطیب‌زاده درباره شایعه توافق دوساله نیز گفت : ما به دنبال رسیدن به یک توافق پایدار و قابل اتکا هستیم و هیچ توافقی که در آن این دو مولفه وجود نداشته باشد در دستور کار ما وجود ندارد. ما باید مطمئن شویم که بازگشت آمریکا به برجام با اخذ تضامین لازم و راستی آزمایی و تحریم‌ها به صورت موثر رفع شده است و این‌ها با هیچ توافق موقتی حاصل نمی‌شود.