علی مطهری در توئیتی  نوشت : درباره سقوط هواپیمای اوکراینی سؤالات متعددی مطرح است، ازجمله اینکه چرا اجازه پرواز داده شد و چرا از کاربر غیرماهر در سامانه دفاع هوایی استفاده شد؟ اما وقتی اتفاق افتاد، نحوه رفتار ما مهم است.همسر خلبان اوکراینی گفته بود حتی یک نامه عذرخواهی از طرف دولت ایران برای من نیامد!