سایت خبری نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی (نورنیوز) صحت این خبر را تایید کرد که  در مذاکرات هسته ای اخیر در وین، روسیه و چین، ایران را متقاعد کرده‌اند برخی خواسته‌های حداکثری خود را کنار بگذارد و ایران هم پذیرفته مذاکرات را بر اساس پیش‌نویسی که در بهار گذشته توسط دولت قبلی ایران تنظیم شده بود آغاز کنند.با این حال نورنیوز درباره این موضوع توضیحاتی ارائه کرده است.نخست اینکه؛ مطلب مذکور گرچه درست است اما با ادبیاتی ارائه می‌شود که مخاطب را دچار اشتباه برداشت می‌کند.اخبار رسمی که از سوی ایران در خصوص توافق بر سر پیش‌نویس‌های جدید نیز منتشر شده از نظر ماهوی تفاوتی با اظهارات اولیانوف ندارد چرا که در این خصوص اعلام شد: نظرات ما در متن اولیه اعمال شد و طبیعتا بر این اساس متن جدیدی در دستور قرار گرفته، اما پایه و مبنای متن جدید، متن ۶ ژوئن است.دوم اینکه؛ طبیعتا همه پیشنهادات ما در متن ۶ ژوئن اعمال نشده و مسئله عجیبی هم نیست. آیا واقعا اینکه ما با مشورت روسیه و چین پیشنهاداتمان را برای اعمال در متن ۶ ژوئن تعدیل کردیم نشان دهنده این است که دو کشور ذکر شده نظراتشان را به ما تحمیل کرده‌اند؟