رییس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: نرخ دلار و یورو در اختیار چه کسانی است؟ بدون تردید در اختیار مردم عادی نیست و بانک‌های خصوصی و دولتی ارز دارند و می‌توانند آن را کاهش و یا افزایش بدهند. بطوریکه 90 درصد ارز کشور در اختیار این بانک‌هاست.

 محمدشریف ملک‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به ساختار مندرس مدیریتی در کشور، گفت: مدیریت در سطح ملی و بین‌المللی در کشور دچار مشکل است چرا که ساختار مدیریتی مندرس و پیچیده‌ است که صد سال پیش از سوی تئوری‌پردازانی چون مارکس و هنری فایول مطرح شده است. اما این تئوری‌ها با توجه به پیشرفت تکنولوژی‌ها و تغییر ساختارهای جهانی در قرن 21 دیگر نمی‌تواند پاسخگو باشد.

وی ساختار مدیریتی کشور را غیرعلمی و غیرمنطقی عنوان کرد و افزود: مدیرانی که در راس این هرم مدیریتی قرار گرفتند به جای اینکه شاهد پیشرفت آنها باشیم هر لحظه دچار چالش شدند چرا که این ساختار برگرفته از تفکر غربی است، از این‌رو نتوانست در چارچوب تفکر ایرانی به نتیجه دلخواه دست بیابیم. اگرچه می‌توان تفکرات غربی را با توجه به شرایط کشور بومی کرد.

ملک‌زاده در ادامه تصریح کرد: باید ساختاری به دور از تفکرات غربی و بر اساس اقتصاد درون‌زا یا همان اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری پیشنهاد آن را داده‌اند تهیه و تنظیم شود و با توجه به آن کشور را مدیریت کنیم. من برای تشریح ساختار مندرس مدیریتی در کشور یک مثال می‌زنم؛ یک مدیر عامل در سال‌های گذشته رییس یک بانک خصوصی  بود و در دولت جدید ریاست بانک رقیب به او داده می‌شود مشخص است که نباید منتظر موفقیت باشیم.