اخبار خبرگزاری‌ها حاکی از مرگ عادل کیانپور، زندانی سیاسی در زندان اهواز است.

برپایه این اخبار، عادل کیانپور که در ارتباط با اتهامات تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به سه سال زندان محکوم شده بود، از چهارم دی ماه امسال در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی و رسیدگى پزشکى، دست به اعتصاب غذا زد و پس از یک هفته،‌ بعد از ظهر روز شنبه 11 دی‌ماه درگذشت.