رسانه‌های عراقی از سفر وزیر امور خارجه عراق به تهران برای دیدار با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. احمد الصحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق روز چهارشنبه به خبرگزاری عراق (واع) گفت: فؤاد حسین وزیر خارجه در صدر یک هیئت دولتی در سفری رسمی عازم تهران شده است.