وزیر خارجه طالبان و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت امنیتی و انسانی کنونی افغانستان و روابط تجاری، اقتصادی و سیاسی با یکدیگر گفت‌وگو کردند. به گزارش جماران؛ امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در جریان کنفرانس بین‌المللی سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. دو طرف در خصوص وضعیت امنیتی و انسانی کنونی افغانستان و روابط تجاری، اقتصادی و سیاسی با یکدیگر گفتگو کردند.