رییس بنیاد امید ایرانیان گفت: ما در جریان اصلاحات حتما نیازمند به یک تحول اساسی هستیم.به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در جمع اعضای هیات مدیره بنیاد امید ایرانیان بر لزوم راه اندازی اندیشکده بنیاد امید ایرانیان تاکید کرد و از اعضای هیات مدیره بنیاد خواست این اندیشکده با محوریت جوانان نخبه تاسیس شود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط فعلی کشور اشاره کرد و با اظهار تاسف از احساس یاس و ناامیدی در اقشار مختلف جامعه، تصریح کرد:گفتمان اصلاحات گفتمانی بن بست شکن است، ما در جریان اصلاحات حتما نیازمند به یک تحول اساسی هستیم و برای ایجاد این تحول همه احزاب و گروه ها و شخصیت های تاثیر گذار این جریان باید با برنامه ریزی دقیق و منطبق با شرایط جامعه علی رغم‌ تمام محدودیتهایی که برای این جریان ایجاد کرده اند در متن جامعه حضور فعال و تاثیر گذار داشته باشد.