نماینده ویژه سوئد در امور یمن با مشاور ارشد وزیر امور خارجه کشورمان رایزنی کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین رایزنی‌های منطقه‌ای نماینده ویژه سوئد در امور یمن و تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص رفع محاصره علیه مردم یمن، برقراری آتش‌بس و روند صلح و رفع خطر نشت نفت از نفتکش صافر، محورهای اصلی گفتگوهای خ. پیتر سمنی بی  با علی‌اصغر خاجی بود.