نشست شورای معاونین وزارت اطلاعات با حضور رئیس سازمان اطلاعات سپاه برگزار و در آن بر ضرورت تعامل بیش تر دو نهاد اطلاعاتی سپاه و وزارت اطلاعات و سایر نهادهای اطلاعاتی تاکید شد.

به گزارش ایسنا این نشست با حضور وزیر اطلاعات، معاونین وزیر و رؤسای سازمان‌های تابعه و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و همراهان وی، برگزار شد.این نشست در راستای همکاری، هماهنگی و هم افزایی جامعه اطلاعاتی کشور و تعامل بیشتر بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در موضوعات مرتبط برگزار شد. طائب با تشکر از دعوت وزیر اطلاعات برای حضور در این وزارت‌خانه، با بیان این که دشمنان نظام و مردم همه توان خود را برای ضربه به کشور به کار برده اند، تعامل بیش تر دو نهاد اطلاعاتی سپاه و وزارت اطلاعات و سایر نهادهای اطلاعاتی را ضروری دانست.