فعال سیاسی اصولگرا گفت که احمدی‌نژاد هم در این سال ها هر کجا رفت به نظر مردم کاری نداشت و تبدیل به فاجعه‌ای شد که این دیدارهای استانی به یک ضد ارزش تبدیل شد و بالای دو هزار مصوبه اجرا نشد که یک جرم برای رئیس جمهور بود.به گزارش نامه نیوزسفرهای استانی اگرچه ظاهری موجه و با دلیل شنیدن صدای مردم اتفاق می افتد اما در نتیجه چندان سودی به حال مردم نداشته است. این سفر ها مربوط به امروز نیست و روسای جمهور پیشین از جمله احمدی نژاد هم بخشی از زمان خود را به سفر های استانی اختصاص دادند.

 احمد کریمی اصفهانی، درباره سفرهای استانی رئیسی و نتایج آن گفت: یکی از وعده های کاندیداها این بود که ارتباط خود را با بدنه ی جامعه و مردم زیاد کنند. در رابطه با این موضوع وعده ای که دادند قرار شد تحقق پیدا کند تا اینجا نیز کارها انجام می شود. ولی بعد از این مهم است که وقتی اشکالات به مسئولین منتقل می شود وعده هایی می دهند و باید وعده ها عملی شود. اگر پیگیری قضایا توسط مسئول انجام نشود، چیزی که ارزش هست به ضد ارزش تبدیل می شود؛باعث می شود این ذهنیت ایجاد شود که مسئولین هم آمدند اما مشکلی حل نشد.

او درباره شباهات رفتارهای سیاسی و سفر های استانی رئیسی با احمدی نژاد بیان کرد:ببینید گاهی برخی‌ها دیدارشان را به یک رفتار پوپولیستی تبدیل می‌کنند و مردم در همین حد اکتفا می‌کنند

 این فعال سیاسی ادامه داد:احمدی‌نژاد هم در این سال ها هر کجا رفت به نظر مردم کاری نداشت و تبدیل به فاجعه‌ای شد که این دیدارها به یک ضد ارزش تبدیل شد و کارهای مردم را انجام نداد و حتی صحبت های نمایندگان مردم را هم نشنید و بالای دو هزار مصوبه اجرا نشد که یک جرم برای رئیس جمهور بود. از آن مهم تر این بود که نظام بالاخره در سیاست کلان با رهبری مربوط بود در آن جا هم نقص داشت و حرف رهبری را هم گوش نمی کرد

او گفت: احمدی‌نژاد خودش هم اشاره کرد که مملکت را به سمتی ببرد که کسی نتواند کاری کند و بزرگترین جنایت در چهل سال اخیر در دوران احمدی نژاد انجام شد که ما را فلج کرد و به اعتقادات مردم لطمه زد و در مجموع هیچ مقطعی در نظام جمهوری اسلامی به اندازه دو دوره احمدی نژاد ضربه نزد و لذا هیچ رئیس جمهوری نباید به این سمت برود. ما معتقدیم احمدی نژادی ها و هم فکران او نباید در دولت باشند اگر در دولت باشند سیستم ضعیف خواهد شد.