معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری اخبار منتشر شده اخیر از اظهارات معاون پارلمانی رئیس‌جمهور را خطای خبرنگار دانست و ضمن انتقاد از تفاسیر نادرست رسانه‌ها مبنی بر یک خبر جعلی، آن را تکذیب کرد. به گزارش خبرآنلاین در جوابیه معاونت پارلمانی ریاست جمهوری عنوان شده:گویی برای بهانه‌جویان اصالت خبر مهم نبود و همچنان بر طبل تفاسیر نامربوط کوبیدند و متاسفانه برخی دوستان انقلابی هم بی‌اطلاع و بی‌مطالعه و با استناد به اخبار جعلی منتشر شده در رسانه‌های معاند، آن را تکرار کردند. البته هدف رسانه‌های معاند برای همه دوستداران انقلاب مشخص است، اما از دوستان انقلابی انتظار می‌رود که به اخبار نادرست و اخبار رسانه‌های بیگانه استناد نکنند.