مراسم انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به مناسبت روز دانشجو درسالن فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد .به گزارش جماران، در این مراسم کلیپی از وقایع تاریخی - سیاسی کشور از دوران مصدق و پس از آن تا وقایع سال های منتهی به 98، هواپیمای اوکراینی، اعتراضات مردم خوزستان و اصفهان به کم آبی پخش شد و دانشجویان نیز با پخش هر قسمت شعاری مربوط به آن تصاویر سر می دادند .پس از آن نوبت به سیدمحمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، رسید که طی سخنانی در این مراسم گفت: فارغ از دسته‌بند‌ ها، من برای همه گروه ها احترام قائل هستم و آنجایی که حقوق دانشجویان است، متکی به قانون می ایستم. حتما نتوانسته ایم عدالت را آنچنان که در شأن یک حکومت اسلامی است، برقرار کنیم؛ اما انتظار از دانشگاه این است که مستدل حرکت کنیم.رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراض مردم اصفهان به کم آبی، اظهار داشت: آیا صرفا به عارضه ها بنگریم و یا باید مشکل را ریشه یابی کنیم؟ جنگ آب در کشور ما یک مشکل جدی است. وی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص پیگیری وضع دانشجویان زندانی، اظهار داشت: داریم اینها را بررسی می کنیم. مثلا عکس بی حجاب جلوی دانشگاه را با دلیل ثابت کردم اینها دانشجوی ما نبودند و دانشجوی داروسازی بودند. دادستان زنگ زد و گفت رئیس دانشکده و دانشجو باید بازداشت شوند، ولی من گفتم خود ما سازوکار بررسی داریم. من از پدرم هم دفاع نمی کنم؛ تا ندانم مشکلش چیست. نگاه قبیله ای را باید کنار بگذاریم. من اینها را بررسی می کنم و خودم را مکلف می دانم پیگیر باشم.

حرکت به سمت حذف دیدگاه‌های منتقد

در ادامه محمد علی کامفیروزی، فعال دانشجویی و حقوقدان گفت: یک زمان به حق آزادی بیان تأکید می کردیم؛ امروز دیگر دفاع از حق حیات انسان ها هم دارد تبدیل به یک مناقشه می شود.وی گفت: من متأسفم از اینکه رئیس دانشگاه منتصب رئیس جمهور برای ما از عدالت صحبت می کند و حتی جواب یک سؤال روشن دانشجویان را نمی دهد. از دادستان کاسه داغ تر از آش شدند و بعد برای ما از آزادی و عدالت می گویند!وی در بخشی دیگر از سخنان خود تأکید کرد: فضای آکادمی ما در تمامی دولت های گذشته یک مسیر مستقیم را طی کرده و به سمت حذف و طرد تمامی دیدگاه های منتقد رفته و کار الآن به جایی رسیده که تلاش برای حذف هر  گونه نگاه مخالف در جریان است. فضا در گذر زمان مدام محدودتر شده و به سمتی رفته که حقوق بدیهی آدم ها تبدیل به یک «امتیاز ویژه» شده است. اگر یک زمان به حق آزادی بیان تأکید می کردیم، امروز دیگر دفاع از حق حیات انسان ها هم دارد تبدیل به یک مناقشه می شود.

نعمت الله فاضلی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز در این مراسم گفت: یادگیری در دانشگاه های ما حاشیه ای شده و اساسا با هدف ارتقاء یادگیری همه امکانات را بسیج  نکرده است. «فرهنگ مصرفی» برای دانش ارزش قائل نیست و دانشجو و دانشگاه تحت سیطره ایدئولوژی ابزاری برای هدف های دیگر است و دانش هدف نیست. در چنین شرایطی دانشگاه ابزار سیاستمداران است. این بحران هم در ایران و هم در جاهای دیگر جهان هست.دانشگاه هیچ هدفی ندارد و سیاستمداران و بازاریان برای دانشگاه هدف تعیین می کنند و بسیاری از نظریه پردازان به صراحت از مرگ دانشگاه صحبت می کنند؛ چرا که استادان به نیروی کار تبدیل شده اند و دانشگاه تحت سیطره بروکراسی در حال عقیم شدن است.