سخنگوی هیئت‌منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی گفت: هیئت‌منصفه مدیرمسئول پایگاه خبری بورس نیوز را به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود با اکثریت آرا در موضوع اتهام، مجرم دانست. به گزارش ایلنا، احمد مؤمنی راد سخنگوی هیئت‌منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی با اعلام این خبر هم‌چنین گفت که پرونده مدیرمسئول خبرگزاری راه دانا به اتهام نشر مطالب غیرواقع به قصد اضرار به غیر هم بررسی‌شده که با توجه به رضایت مشروط شاکی و تقاضای استمهال وکیل متهم، دادگاه با این تقاضا موافقت کرد و رسیدگی به آینده موکول شده است.