محمد مهاجری،نویسنده اصولگرا در توییترنوشت:با اطلاع می گویم که لغو دعوت زنگنه برای حضور در تلویزیون، از جایگاهی بیرون از صداوسیما انجام شده است.داستان این است که وزیر سابق نفت داشته زندگی اش رامی کرده که از او برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی  برای بحث در باره کرسنت دعوت می شود. او هم می پذیرد و پیشنهاد می دهد ،سعیدجلیلی هم دعوت شود. بعد از مدتی تلویزیون برای حضور جلیلی عذر می‌آورد و درخواست می کند زنگنه تنها به برنامه برود که او هم می پذیرد.زنگنه هوشمندانه پیشدستی می‌کند و موضوع را از طریق توییتر به اطلاع عموم می رساند. تلویزیون که رودست می خورد، دستپاچه می‌شود.گویا صداوسیما اجازه چنین کاری را نداشته و خودسرانه وارد گود شده بوده. شاید هم چنین می‌پنداشته که زنگنه دعوت را رد می کند و همین خودش دستاویز می شود که بگویند ایهاالناس ! دیدید متهم اصلی کرسنت از مناظره و مصاحبه گریخت و نیامد؟!