تسنیم نوشت: ولی اسماعیلی ، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره دلیل 2 شوری شدن طرح تعارض منافع، گفت: به دلیل برخی ازابهاماتی که در طرح تعارض منافع وجود داشت هیئت رئیسه پیشنهاد دادیم که این طرح به صورت دو شوری بررسی شود.وی در تشریح برخی از ابهامات طرح تعارض منافع، اظهار کرد: در باره یکی از این ابهامات مسئولان اتاق تعاون و اصناف به کمیسیون نامه‌ای ارسال کردند مبنی بر اینکه این طرح ساختار و موضوع تعارض منافع را در بحث‌های دولتی تعریف کرده و نگاهی به بحث‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی و تعاون نداشته است علاوه بر این ابهاماتی نیز از سوی همکاران در زمان بررسی کلیات طرح مذکور در جلسه علنی مطرح شد که ایم موارد باعث شد که این طرح به صورت دو شوری ارزیابی شود.مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نسبت به این طرح ایراداتی را مطرح کرده است.