وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس گفت: از نظر وسایل دفاعی یا با آمریکا هم‌ترازیم یا از این کشور جلوتر هستیم، امروز معتقدیم حمله نظامی علیه ایران امکان ندارد و هرکسی باشد شکست می‌خورد. محسن رفیق‌دوست، در رابطه با قدرت دفاعی و موشکی ایران پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی به برنا گفته است: قدرت دفاعی و وضعیت موشکی ایران روز به روز بیشتر و بهتر می‌شود و ایران برای دنیا هر روز ترسناک‌تر می‌شود. سیاست کلی ما دفاعی است و به دنبال حمله نیستیم.وی گفت: زمانی صددرصد مواد اولیه وسایل دفاعی از خارج وارد می‌شد اما امروز ما یکی از صادرکنندگان اسلحه هستیم. البته به ستمگران و ظالمان اسلحه نمی‌فروشیم و این سیاست ایدئولوژیک ماست که می‌دانیم به کدام کشورها اسلحه بفروشیم.