خانواده مرحوم ابراهیم یزدی، وزیر خارجه دولت موقت، از تخریب سنگ قبر وی برای دومین بار خبر داده‌اند. به گزارش عصر ایران، ابراهیم یزدی در شهریور سال ۹۶ درگذشت و در بهشت زهرا مدفون است. قبل از این در اسفند ۹۶ برای نخستین بار، سنگ قبر این مرحوم توسط افراد ناشناس تخریب، تعویض شد. حال خانواده یزدی از تخریب سنگ قبر وی برای دومین بار خبر داده و گفته‌اند که این بار اقدام به تعویض و بازسازی سنگ مزار نخواهد کرد.