‌ تحلیلگر مسائل سیاست خارجی درباره آینده فشارهای اقتصادی وارده بر زندگی و معیشت مردم با احیا نشدن برجام، گفت: همه ‌ما این فشارها را لمس می‌کنیم اما این سؤال مطرح است که «آنچه در داخل کشور در قالب مشکلات ‌اقتصادی و فشار معیشتی به مردم‌داریم صرفاً به خاطر وضعیت کنونی برجام است؟»

سید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با سایت فردا گفت:پاسخ دولت آقای ‌رئیسی به این سؤال منفی است. وی ادامه داد: دولت سیزدهم معتقد است شرایط اقتصادی بد و فشاری که بر ‌مردم می‌آید و مشکلاتی که در عرصه اشتغال، تولید، بازار و گرانی است حاصل شکست برجام نیست و ‌حتی حاصل توافق برجام هم نیست بلکه مشکلات داخلی است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست ‌خارجی مجلس دهم تأکید کرد: دولت سیزدهم نظرش این است که بدون برجام نیز می‌تواند کشور را اداره ‌کند. برنامه دولت برای اداره کشور پلن بدون برجام است.