ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور طی حکمی محمدصادق خیاطیان را به عنوان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب کرد. محمدصادق خیاطیان در حال حاضر در سمت رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می‌کند.