عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: امر به معروف باید در شرایطی باشد که یک وقت نعوذبالله به کسی تهمت نزنیم و اذیت نکنیم. این جور نیست که هر کسی و به هر وضعی بتواند امر به معروف کند. باید ببینم مؤثر هست و می‌تواند فرد را از آن مسأله باز دارد؟

به گزارش جماران، آیت الله علی‌اکبر مسعودی خمینی  با تأکید بر اینکه خشونت هیچ وقت در امر به معروف کارگر نبوده است، گفت: حتما محبت و رعایت حال طرف مقابل کارگر بوده که یک وقت پیش مردم آبرویش را نبریم و او را خراب نکنیم.  این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  گفت: هیچ وقت نمی‌شود خشونت را با خشونت درست کرد. خشونت را باید با راه‌های اخلاقی، انسانی، اجتماعی درست کرد.  با خشونت نمی شود کاری کرد؛ مگر اینکه فردی باشد که از همه امور بگذرد و بخواهد نسبت به اسلام و قرآن تعدی کند و آن را هم باید قضات  رسیدگی کنند.

خیلی باید مواظب باشیم که وقتی می خواهیم یک نفر را درست کنیم چند نفر را خراب نکنیم.