نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، به توضیحاتی پیرامون تناقضات و اقدامات ظریف در جریان مذاکرات برجام اشاره کرد و با طرح شکایت،‌ خواستار بررسی موارد و ارائه گزارش آن به نمایندگان شد. بی‌تفاوتی نسبت به احتمال خروج دولت‌های بعدی آمریکا از برجام؛ عدم شناخت از تفاوت و اهمیت تحریم‌ها؛ عدم تسلط به متن برجام درمورد بازگشت‌پذیری تحریم‌ها؛ عدم تسلط به متن در حوزه رفع تحریم‌ها؛ تناقض در رعایت خطوط قرمز رهبری؛ تناقض‌گویی در مورد اثر تحریم‌ها بر فروش نفت و ...؛ ازجمله موارد شکوائیه علی خضریان است.