حکم یک سال زندان نازنین زاغری در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی - بریتانیایی پیش از این از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و یک سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. حجت کرمانی، وکیل مدافع نازنین زاغری اعلام کرد، دادگاه تجدیدنظر بدون برگزاری جلسه رسیدگی رای دادگاه بدوی را عینا‌ً تایید کرده است.