علی لاریجانی که از سوی رهبر انقلاب به عنوان مجری توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین منصوب شده بود، از این سمت« استعفا» داد.  به گزارش فرهیختگان، علی لاریجانی به عنوان مجری توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین، چند ماه پس از ردصلاحیت و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم از سمت خود استعفا کرده است تا پیگیری فرآیندهای مربوط به این قرارداد ۲۵ ساله به تیم دولت و معاون اول ابراهیم رئیسی و نماینده رهبری در ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده است.