شرکت آمریکایی مایکروسافت ادعا کرد که هکر‌های مرتبط با ایران شرکت‌های حوزه فناوری‌های دفاعی آمریکایی و اسرائیلی را هدف قرار داده‌اند.  به گزارش «انتخاب»، مایکروسافت می‌گوید که این هکرها همچنین بر مبادی ورودی در خلیج فارس و یا شرکت‌های حمل و نقل دریایی که حضور تجاری در خاورمیانه دارند، متمرکز بوده‌اند.