عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، درباره برجام گفت: برجام را خسارت محض و آن را مجازات مجرم می‌دانم و از این دو عبور نمی‌کنم؛ از طرفی در اثر پافشاری‌های افراد بی‌منطق در کشور، اجازه اجرای برجام به دولت داده شد، اما تصویب نشد.  فریدون عباسی با بیان اینکه مشخص نیست تا ۵ ماه آینده  این مذاکرات انجام شود یا خیر، افزود: باید دید طرف مقابل چه مطالباتی دارد. اول باید تیم داخل منسجم شود، همه یک حرف بزنند و ببینیم که مطابق مصوبه شورای امنیت ملی مذاکره را باید به دست شورای عالی امنیت ملی بسپاریم یا به وزارت خارجه.