وزیر امور خارجه خواستار آزاد ساختن ۱۰میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران شد و رفع انسداد از دارایی‌های ایران را شرط بازگشت به مذاکرات وین اعلام کرد. حسین امیرعبداللهیان در یک گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد که به کسانی که برای تماس با آمریکا میانجیگری کرده بودند، گفته است هرگاه قصد آمریکا درباره مذاکرات و رسیدن به راه حل با ایران جدی باشد، باید از دارایی‌های مالی بلوکه‌شده این کشور رفع انسداد کند.