یاسر هاشمی در یادداشتی نوشت: ای کاش کسانی که مسئولیتی در سطوح مختلف دارند، نگذارند عده‌ای انقلاب اسلامی را مخصوصاً در بعد ثبت اتفاقات تاریخی از چشم مردم بیندازند و به این سادگی تاریخ معاصر ایران را به سخره بگیرند. باور بفرمایید ضرری که انقلاب و نظام از این شیوه می‌بیند، بسیار بسیار فراتر از استفاده‌هایی است که این گروه فکر می‌کنند با حذف نام هاشمی رفسنجانی  به دست می‌آورند.

در ادامه این یادداشت می‌خوانیم: به گواهی اسناد متقن تاریخ جنگ تحمیلی و به خصوص با استناد به  رسمی‌ترین رسانه آن روزهای کشور؛ یعنی خبرگزاری پارس؛ آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تا تاریخ قطعی پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در سال ۱۳۶۷ در بطن حوادث دفاع مقدس،  به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات عالی‌ترین شورای وقت کشور؛ یعنی شورای عالی دفاع بود.

اینکه چرا و با چه هدفی؟ بماند؛ اما مردم و به خصوص پژوهشگران و کسانی که با اندک سواد سیاسی اتفاقات ایران اسلامی را دنبال می‌کنند، شاهد هستند که از بیش از یک دهه پیش و مشخصاً از سال ۱۳۸۴ گروهی که معلوم نیست آبشخورشان کجاست، اقدام به تخریب چهره هاشمی رفسنجانی کردند تا جایی که ابایی نداشتند شعارهای سخیف علیه ایشان را از رسانه ملی پخش کنند. ...گویا این عده به خاطر بغض و کینه‌ای که  نسبت به هاشمی رفسنجانی دارند، بر آن شده‌اند که انقلاب اسلامی و تاریخ آن را مغشوش جلوه دهند.