محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا با طعنه به عدم تمکین کابینه سیزدهم از دستورات و توصیه‌های رئیسی، در توئیتر نوشت: «آقای رئیسی چند روز پیش در جلسه دولت، اعضای کابینه را از سفر به عتبات در اربعین منع کرد. آقای مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دیشب ساعت 23:30(به گفته شاهدان)با پرواز2229 قشم ایر، رفت نجف. اگر دولت بی عرضه! روحانی سرکار بود، عضو کابینه را از توی پرواز می کشید بیرون. طی روزهای اخیر رئیسی در تذکری به وزرا و مدیران ارشد دولت گفته بود: به کارتان بچسبید، سفر اربعین باشد برای بعد.»