رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با بخش خبری صداوسیما به دفعات «لایحه» را «لاحیه» و «طرح» را «طحر» تلفظ کرد. در سوابق تحصیلی ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و مغان در مجلس آمده است: دکترای علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و دکترای مدیریت صنعتی.