وضعیت مرخصی‌های مشایی و بقایی با انتقاد علی خضریان،‌ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روبرو شد. او توئیتی در این باره مدعی شد:‌ «متاسفانه علی‌رغم تذکرات متعدد پیرامون اجرای عدالت‬ برای عموم زندانیان، همچنان شاهد ادامه مرخصی‌های خارج از روال قانونی در مجموعه قوه‌قضاییه‬ برای افرادی همچون اسفندیار رحیم مشایی حمید بقایی‬هستیم که قریب به یک سال است خارج از زندان به سر می‌برند و کسی پاسخگوی این تبعیض نیست.»‬‬‬‬