حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری و داماد دری نجف آبادی، وزیر اطلاعات ایران در زمان قتل‌های زنجیره‌ای، درباره ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای در توئیتر خود نوشت: مطمئن هستم که وزیر وقت اطلاعات نه در آن جنایات دخیل بود و نه از آمران آن خبر داشت. من در همان سال ١٣٧٧ در روزنامه‌های انتخاب و جمهوری اسلامی با نام مستعار بهمن شناسا مطالب لازم را در این باره نوشته‌ام. این پرونده به سخت‌ترین و خشن‌ترین وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت. آنچه در سازمان قضایی نیروهای مسلح اتفاق افتاد، به هیچ وجه کمتر از اصل قتل‌ها نبود. روزی باید از آقای نیازی سولات سختی پرسید.