وزارت خارجه آمریکا در واکنش به خرید سوخت لبنان از ایران مدعی شد که این اقدام لبنان را در معرض خطر قرار می‌دهد. ایسنا به نقل از شبکه lbci، نوشت: جرالدین گریفث، سخنگوی منطقه‌ای وزارت خارجه آمریکا گفت که دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه حزب‌الله وضع کرده و فشارها را افزایش می‌دهد.