خبرگزاری رویترز گزارش داد که سومین نفت‌کش حامل سوخت برای لبنان، از ایران حرکت کرده است.  رویترز گزارش داد که سومین نفت‌کش حامل سوخت برای لبنان، از ایران حرکت کرده است. رویترز به نقل از شرکت «تنکر ترکرز» که حرکت کشتی‌ها را رصد می‌کند، گزارش داد که سومین محموله سوخت ایران در مسیر لبنان است. نفت‌کش قبلی که حامل ۳۳ هزار تن گازوئیل بود، پنجشنبه گذشته از طریق بندر بانیاس سوریه به بعلبک لبنان منتقل شده بود.