حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در توئیتر،‌ از برگزاری نشست مشترک این کمیسیون با رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد و نوشت: یکی از محورهای مورد بحث در این نشست، جلسه اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی با گروسی و تفاهم به دست آمده در رابطه با تجهیزات آژانس خواهد بود.