غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با مدارا ، در مورد آخرین وضعیت FATF توضیح داد: این موضوع هنوز هم در دستور کار قرار ندارد و مشخص نیست کی دوباره در دستور کار قرار گیرد. او همچنین تاکید کرد که از سوی دولت جدید در این مورد با مجمع هیچ رایزنی و صحبتی صورت نگرفته ‌است. وی اظهار کرد: بررسی دوباره FATF بستگی به تحریم‌های آمریکا دارد. اگر تحریم‌های آمریکا لغو شود احتمال دارد دوباره FATF در مجمع مورد بررسی قرار گیرد