یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان این‌که مردم انتظار رفع مشکلات اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و فسادستیزی از سوی دولت را دارند، گفت: دولت برای تحقق وعده‌های خود روزشمار تعیین کند.  به گفته محمد کاظم انبارلویی، تحقق این امر، موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود.