جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی در جلسه علنی صبح دیروز مجلس گفت: یا فیلم گاندو دروغ‌پردازی است و صدا و سیما باید جلوی پخش آن را بگیرد و یا قوه قضائیه به تخلفات رخ داده در دولت قبل رسیدگی کند. وی با بیان اینکه آقای اژه‌ای دارای سابقه درخشانی در پیگیری پرونده‌های بزرگ قضایی است، افزود: کمیسیون اصل ۹۰ تخلفات رخ داده در دولت گذشته را تهیه و به قوه قضائیه ارجاع کرده است. مصلحت نیست که قوه قضائیه بررسی آن را به تاخیر بیندازد.