شبکه بلومبرگ در گزارشی به نقل از منابع مطلع مدعی شد که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال دیدار با رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران است. به گزارش ایسنا، دو مقام مطلع به بلومبرگ گفته‌اند او می‌خواهد آمادگی و تمایل تهران را نسبت به ایجاد دوباره دسترسی بیشتر برای بازرسان آژانس بیازماید که در اعتراض به تحریم‌های آمریکا از سوی ایران به آن پایان داده شده بود.