سید احمد خاتمی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبرگان از برگزاری هشتمین جلسه مشترک هیأت رئیسه و کمیسیون‌های دوره پنجم خبرگان رهبری در صبح پنجشنبه،۱۱ شهریور ماه در تهران خبر داد. با توجه به اینکه رئیس جمهور عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری است، در این جلسه شرکت می‌کند و اعضای مجلس خبرگان نظرات و پیشنهادات خود را مطرح خواهند کرد.