کمیسیون امور بین‌الملل کانون وکلای دادگستری مرکز در ایران با انتشار بیانیه نوشته است «تغییر خشونت‌بار و قهرآمیز نظام جمهوریت در افغانستان و تصرف مناطق مختلف و پایتخت این کشور توسط گروه طالبان به زور اسلحه، به هیچ وجه نمی‌تواند اقدامی مشروع تلقی گردد.» کانون وکلا استدلال کرده که کشورها باید از به رسمیت شناختن و شناسایی چنین حکومت‌هایی «تا زمانی که مبتنی بر آرای مردم در یک انتخابات دموکراتیک نباشد خودداری نمایند». کانون وکلا ضمن اعلام همبستگی با مردم افغانستان نوشته «از نظام مشروع و مبتنی بر جمهوریت و حاکمیت ملی در افغانستان و همچنین مقاومت به‌حق علیه تجاوز خارجی و خشونت طلبان داخلی پشتیبانی می‌نماید». کانون وکلا در این اطلاعیه از دولت ایران درخواست کرده تا حدأکثر تسهیلات ممکن را برای این پناهجویان افغان فراهم کند.