حسین شریعتمداری با اشاره به دیدار روز شنبه اعضای دولت با رهبر معظم انقلاب، با تشبیه ابراهیم رئیسی به مالک اشتر در کیهان نوشت: «دیروز انگار همان روزی بود که مالک آرزویش را داشت و عمار از آن خبر داده بود.» وی افزود: «در حالی که هزار و چندصد سال از تاریخ عهدنامه مکتوب امیرالمؤمنین علیه‌السلام خطاب به مالک اشتر نخعی گذشته بود، بار دیگر مفاد آن عهدنامه به میان کشیده شد. باز هم علی بود که به ژرفای دل از علی (ع) می‌گفت و باز هم مالک اشتر بود که به گوش جان می‌شنود.»