سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر از راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران خبر داد. به گزارش ایلنا، سید‌علی خان‌محمدی با اشاره به وظایف دستگاه قضا در خصوص امر به معروف و نهی از منکر گفت: بسیاری از مشکلات و منکرات در جامعه فساد اداری و اقتصادی است و از همین رو راه‌اندازی گشت ارشاد مسئولان از اولویت‌های ما است و در این زمینه اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.