به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک کشور، معاون فنی گمرک از اهدای ۲۵ هزار دوز واکسن کرونای روسی (اسپوتنیک-وی) از سوی کشور صربستان خبر داد. این محموله با حضور سفیر این کشور در فرودگاه امام خمینی ترخیص و تحویل مقامات وزارت بهداشت شد. این خبر با واکنش های منفی در شبکه های اجتماعی مواجه شد. برخی از آن با عنوان «صدقه صربستان» یاد کردند و شماری دیگر آن را «تحقیرآمیز»خواندند.