به گزارش ایلنا به نقل از اسرائیل هیوم، ریچارد کمپ، فرمانده سابق ارتش انگلیس در افغانستان مدعی شد: رویکرد منفعلانه در مورد ایران به معنی «درخواست مشکل» است. وقتی کشورها هنگام صحبت از ایران «سر خود را پایین نگه می‌دارند» یا ضعف در مورد ایران نشان می‌دهند، فقط یعنی اینکه خواهان مشکل هستند. کمپ با بیان اینکه این رویکرد تنها منجر به افزایش پرخاشگری می‌شود، افزود: تنها راه پیروزی، افزایش برتری مقابل ایران است.