سید ابراهیم رئیسی، طی حکمی محمد مخبر را به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر دارای مدرک دکتری حقوق بین‌الملل است و مدیرعامل مخابرات دزفول، معاون استانداری خوزستان، معاون بازرگانی بنیاد مستضعفان  از جمله سوابق کاری او به‌شمارمی‌آید. از سال ۱۳۸۶ تاکنون نیز ریاست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) را برعهده داشته ‌است.