رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهوری دیروز در حاشیه آخریی نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نمره دادن به دولت را به مردم واگذار می‌کنیم، گفت: مردم هم با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای بین‌المللی به دولت نمره بدهند. به گزارش ایرنا،‌ سیدمحمود  واعظی افزود: شرایط کشور شرایط خاص جنگ اقتصادی و فشارهای بین‌المللی است. امیدوارم این وضع تغییر یابد اما اگر ادامه یابد مردم آن را با دولت دیگری در شرایط مشابه مقایسه کنند.